Payoneer & Cài đặt Shopify
(Dành cho các Seller Việt Nam)
__________________________________________________________________

1. Đăng ký Shopify tại:

https://www.shopify.com/?ref=eric-toczko
__________________________________________________________________
2. Tải thêm ứng dụng ShineOn Jewelry tại: https://vn.shineon.com/
__________________________________________________________________
3. Đăng ký Payoneer tại:
http://register.payoneer.com/shineon/
__________________________________________________________________
4. Bạn có thể thanh toán cho chúng tôi thông qua cổng Paypal được tích hợp. Bạn cũng có thể thanh toán qua cổng Payoneer trong tương lai gần. Nhưng nếu bạn đã có tài khoản Paypal thì bạn không cần phải chờ đợi!


__________________________________________________________________
5. Đăng nhập Shopify, chọn Settings (Cài đặt); chọn Update Payment providers (Cập nhật nhà cung cấp thanh toán)

__________________________________________________________________

6. Chọn Edit (Chỉnh sửa); Chọn Bank Account and Currency (Tài khoản ngân hàng và tiền tệ)

__________________________________________________________________
7. Tại trang Payoneer, tìm thông tin USD Receive Bank Account (Tài khoản ngân hàng nhận USD) của bạn

__________________________________________________________________
8. Nhập thông tin đó vào thông tin tài khoản ngân hàng Shopify của bạn

Did this answer your question?