1.) Bạn có thể bán sản phẩm ngay hôm nay chỉ với Shopify, cùng rất nhiều mẫu mã (mockup) đa dạng đã có sẵn tại app ShineOn.

2.) Chúng tôi khuyến cáo sử dụng ClickFunnels và JewelGenius (là đối tác của ShineOn) để nâng cao chất lượng hiển thị, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cũng như chất lượng hình ảnh.

Tham khảo:
https://hiannie.clickfunnels.com/landing-novium

Tham khảo:
https://www.evernote.com/l/AK_5uAI4sPFNA7lnrvBOQ67fNSwN7fBylgo

ClickFunnels là phần mềm cho những trang bán hàng long-form, những trang giới thiệu sản phẩm để đặt hàng hoặc những trang bán hàng theo bộ sưu tập. Chúng tôi đã có sẵn những trang bán hàng đã được tối ưu để cho bạn lựa chọn. 

-Đăng ký tại > https://bit.ly/2qi1w4G - 14 ngày dùng thử miễn phí

JewelGenius là một công cụ quảng cáo Cao cấp, trải nghiệm hình ảnh và video dành cho người dùng tốt nhất. Nó còn có rất nhiều mẫu trang bán hàng đích (landing page), có thể kết hợp rất tốt với phần mềm ClickFunnels. 

-Đăng ký tại > jewelgenius.shineon.com - 7 ngày dùng thử miễn phí

  • Với vài thao tác click chuột đơn giản, JewelGenius có thể "chia sẻ" các mẫu trang đích ClickFunnels với nhau, cộng thêm đó là hơn 100 hình ảnh cho mỗi thiết kế bạn tải lên.

3.) Chi phí: Đây là các chương trình trả phí, tuy nhiên chúng tôi tin rằng bạn sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn khi sử dụng ClickFunnels và Jewel Genius. 

  • Clickfunnels: $97/tháng
  • Jewel Genius: $67/tháng


4.) HƯỚNG DẪN

  • Tìm mẫu trên JewelGenius
  • Tải mẫu về Clickfunnels
  • Mở Funnel và tìm sản phẩm bạn muốn thay thế với sản phẩm của bạn
  • Thay đổi hình ảnh và đường dẫn đến sản phẩm trên store Shopify của bạn, nơi mà khách hàng sẽ thực hiện việc thanh toán cuối cùng. 


Did this answer your question?